Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Utazási feltételek

Utazási feltételek
Irányadó jogszabályok és rendelkezések
 
Utazési feltételek letöltése PDF-ben >>
 
A Grand Tours katalógusban ajánlott utazásokra a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, az utazási és az utazást közvetítő szerződésekről szóló 472/2017.(XII.28.) sz. Kormányrendelet hatályos rendelkezései, az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak, valamint az Utazásszervező (Grand Tours) és az Utas között létrejövő egyedi utazási szerződésben foglaltak az irányadók.
 
Az Általános Szerződési Feltételek megtalálhatók a www.grand-tours.hu internet című weboldalon. Az Általános Szerződési Feltételek legfontosabb rendelkezéseit az alábbiakban foglaljuk össze:
 
1. Megrendelés, a szerződés létrejötte
1.1.      A megrendelés történhet irodáinkban személyesen, illetve írásban (levél, telefax vagy e-mail).
1.2.      Az utazási szerződés az Utas és az Utazásszervező között az utazási szerződés aláírásával, vagy elektronikus úton (e-mail) történő megküldésével, vagy a jelentkezés nyilvántartásba vételével és az előleg megfizetésével, illetve jogi személyek esetében az utazás írásos megrendelésének átadásával egyidejűleg jön létre.
1.3.      A megrendelés visszaigazolásával egyidőben az utasnak a részvételi díj 40%-át kell előlegként megfizetni, a részvételi díj fennmaradó részét pedig legkésőbb az utazás megkezdése előtt 30 nappal kell kiegyenlíteni, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség. Ebben az esetben az adott útra vonatkozó szerződés-kiegészítés tartalmazza a korábbi határidőt.
1.4.      Csak a teljes részvételi díj befizetését követően áll módunkban rendelkezésre bocsátani a részvételi jegyet (voucher). Amennyiben a teljes részvételi díj a fent megadott határidőig nem kerül kiegyenlítésre, úgy utazásszervező jogosult a szerződéstől elállni és/illetve a részvételi jegyet (voucher) visszatartani.
1.5.      Ha a jelentkezéskor az utas nem csak saját nevében, illetve közeli hozzátartozói nevében jár el, hanem további utas nevében és részére is szerződést kíván kötni, és az eljáró személy a további utasok részéről meghatalmazást nem csatol, az estleges jogosulatlan ügyviteléből, eljárásából fakadó – az Utazásszervezőt ért, illetve annak oldalán felmerülő – károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik. Eljáró személy köteles minden, az utazási szerződéssel kapcsolatosan birtokába jutott okiratot, tájékoztatót a további utas(ok) részére haladéktalanul továbbítani.
Az utas, illetve képviselője az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik is, hogy ő, és azok a személyek, akik nevében megrendelte a szolgáltatást, mindannyian természetes személyként, saját részükre veszik igénybe az utazási szolgáltatást.Egyben elismeri, hogy az általános utazási feltételeket sé cégünk adatvédelmi szabályzatát megismerte és megértette, magára és utastársaira nézve elfogadja. Ezt követően a természetes személyt jogi személyre nem lehet módosítani. Jogi személy esetén, megrendeléskor végfelhasználói nyilatkozatot kell tennie a megrendelőnek a Grand Tours felé.
 
2. A részvételi jog átruházása („névmódosítás”), kiegészítő szolgáltatások („kívánságok”) módosítása
2.1.      Az utas jogosult részvételi jogát harmadik személy részére engedményezni. Ebben az esetben az utas köteles az Utazásszervezőt az engedményezésről haladéktalanul tájékoztatni és az engedményezési okiratot az Utazásszervező rendelkezésére bocsátani.
2.2.      Az utas jogosult továbbá az utazási szerződésben megjelölt kiegészítő szolgáltatások („kívánságok”) módosítását kezdeményezni.
2.3.      Az utas köteles mindkét esetben az Utazásszervező, módosítással felmerülő költségeit  a módosítással egyidejűleg megtéríteni.
 
3. Elállás (útlemondás) az utas részéről
3.1. Az utas jogosult az elutazást megelőzően az utazási szerződéstől elállni. Az elállást az utas köteles az Utazásszervezőnek haladéktalanul írásban bejelenteni. Az elállás következtében az utasnak az útlemondás időpontjához igazodóan az alábbi bánatpénzt kell megfizetni: – Az utas – csoportos megrendelés esetén a megrendelő – az utazást megelőző 60. és 35. nap, szálláshely (apartman) igénybevételére irányuló utazási szerződés esetén 60. és 45. nap közötti időszakban az utazást 25% bánatpénz megfizetése mellett mondhatja le.
– Ha az utas az utazás megkezdése előtti 35 napon belül, illetve szálláshely (apartman) igénybevételére irányuló utazási szerződés esetén 45 napon belül lemond, illetve egyéb okból nem vesz részt, az alábbi bánatpénz megfizetésére köteles: 44-35. nap között a részvételi díj 35%-a, 35.-14. nap között a részvételi díj 80%-a, 14 napon belüli lemondás esetén, illetve ha az utas a lemondását nem közli, a részvételi díj 100%-át köteles megtéríteni.
Hatvan napnál korábbi elállás esetén utas köteles megtéríteni Utazásszervezőnek a külföldi partner által a lemondásra tekintettel érvényesített költségeit.
3.2.      Ha az utazás nem kerül lemondásra, de az utas a lefoglalt szálláshelyet nem veszi igénybe (no show), úgy a teljes részvételi díjnak megfelelő bánatpénz fizetendő.
3.3.      Elállás, valamint az utazás lemondás nélküli meg nem kezdése (no show) esetén az utas köteles továbbá megfizetni az Utazásszervezőnek az utas elállásával illetve az utazás lemondás nélküli meg nem kezdésével (no show) felmerült  minden költségét.
3.4.      Az útlemondás esetére szóló biztosítás (storno) – amennyiben az utas ezt az utazás foglalásával egy időben (de legkésőbb 7 nappal, az előlegfizetés után) irodánknál vagy partnereinél megköti — a biztosítási feltételeknek megfelelően, a fizetendő bánatpénz meghatározott részének összegét megtéríti.
 
4. A szálláshelynek a lefoglalt időtartam végét megelőző elhagyása
Ha az utas a szálláshelyről a lefoglalt időtartam vége előtt utazik el, erről a kulcsátadó helyet vagy fogadó irodát haladéktalanul értesíteni köteles. Amennyiben az utas az értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a hazaérkezést követően a szálláshelyre vonatkozóan panasszal nem élhet, részvételi díj visszatérítésre igényt nem támaszthat.
 
5. Hibás teljesítés (reklamáció)
5.1.      Ha az utas a szálláshelyen, a katalógusban feltüntetett kondícióktól eltérően hiányosságokat tapasztal, azt a kulcsátadó helyen/fogadó irodánál/recepción/kihelyezett képviselőnél jelentheti be, az észlelést követően haladéktalanul.
5.2.      Amennyiben a hiba, hiányosság kiküszöbölése nem lehetséges, illetőleg azt a kulcsátadó hely/fogadó iroda/recepció/kihelyezett képviselő nem vállalja, arról a kulcsátadó helyen/fogadó irodában/recepción/kihelyezett képviselőnél minden esetben jegyzőkönyvet kell felvetetni. A helyszíni jegyzőkönyv kizárólag az utas panaszának rögzítésére szolgál, de nem jelenti annak elismerését, és nem tartalmazza az utazási iroda panasszal kapcsolatos állásfoglalását.
5.3.      Az utas kizárólag a szálláshely kulcsátadó helye/fogadó irodája/recepciója/kihelyezett képviselője által jegyzőkönyvezett hiányosság esetén élhet az Utazásszervezőnél panasszal, a hazaérkezést követő 8 napon belül.
5.4.      Irodánk nagy gondot fordít arra, hogy utasainak az észszerűség határain belül segítséget nyújtson indokolt esetben az alábbi ügyeleti száon: +36 20 9423050.
    
 
6. Létszám
 A katalógusban szereplő valamennyi szálláshelyre (apartman és szállodai szoba is) vonatkozóan feltüntetésre került a maximális férőhelyszám. A megadott maximális férőhelyszámnak megfelelő létszámot gyermekek (életkoruktól függetlenül) esetén sem lehet túllépni. A pótágyazható szállodai szobáknál sincs mód a katalógusban megadott pótágyazási lehetőségeket túllépni gyermekek (életkoruktól függetlenül) esetén sem.
 
7. Részvételi díj
7.1.      A katalógusban szereplő ajánlatok árait az utazásszervező Grand Tours GmbH együttműködve az FTI Touristik, TUI Deutschland, Gruber Reisen EU-s Touroperatorokkal euróban határozta meg. A www.grand-tours.hu honlapunkon az ajánlatok árai forintban is szerepelnek a napi valuta eladási árfolyamon. Az utazási szerződés létrejöttével egyidőben kerül a pontos ár forinban/euróban meghatározásra, ami a továbbiakbna az irányadó.
7.2.      A részvételi díj a katalógusban szereplő szolgáltatások árát, az Utazásszervező eljárási díját, illetve szervezési költségét és az ÁFA összegét foglalja magában.
7.3.      A jelenlegi rendkívül érzékeny forint euró árfolyam ingadozás miatt, kérjük minden esetben honlapunkon is ellenőrizze a részvételi díjat, mert az naponta követi az esetleges változásokat és mindig az aktuális árakat mutatja.
7.4       A katalógusban esetlegesen előforduló sajtóhibákért, és a kézirat lezárást követő változásokért irodánk felelősséget nem vállal.
 
8. Egyéb költségek, részvételi díjak
A katalógusban meghirdetett fakultatív programban nem szereplő egyéb programlehetőségek részvételi díja az Utazásszervező helyi képviselőjénél fizetendők. A programfüzetben megjelölt járulékos költségek tájékoztató jellegűek, és a megadott szálláshelyen/kulcsátadó helyen, hotel recepción fizetendők.
 
9. Biztosítás
9.1.A katalógusban megjelentetett utak esetén az útlemondás esetére szóló biztosítás (stornóbiztosítás) díját a részvételi díj nem foglalja  magában. A stornóbiztosítás megkötésére az Utazásszervező lehetőséget biztosít.
9.2. A betegség, baleset és poggyászkár esetére köthető biztosítások árát a részvételi díj nem tartalmazza. Ez a biztosítás az utazás előtt névre szólóan megköthető. Az erre vonatkozó feltételek az  irodában megtekinthetők, megismerhetők.
 
10. A meghirdetett legkisebb utaslétszám hiánya
 Amennyiben az Utazásszervező által előre megállapított időpontig az utasok száma nem éri el az utazáshoz meghirdetett legkisebb létszámot, úgy az Utazásszervező az utasok által befizetett összeg visszatérítése mellett a szerződéstől elállhat.
 
11. Útiokmányok beszerzése
11.1.Az érvényes útiokmányok beszerzéséről az utas gondoskodik, melynek során különös tekintettel kell lenni a személyi igazolvánnyal nem rendelkező gyermekekre. Ők minden esetben kizárólag érvényes világútlevéllel utazhatnak külföldre. Amennyiben a gyermek nem mindkét szülőjével utazik külföldre, a hozzájáruló nyilatkozatot minden esetben a nem utazó szülő(k) részéről ki kell tölteni, és az utazó felnőttnek (1 szülő, nagyszülő, barát, stb.) az utazás idejére magával kell vinnie.
11.2. Házikedvencek (kutyák, macskák stb.) szükséges iratainak beszerzése az utas feladata.
11.3. Az úti okmányok hiányából eredő minden kárért és költségért az utas tartozik felelősséggel.
 
12. Vagyoni biztosíték
Irodánk számlavezető bankjánál, a SBERBANK MAGYARORSZÁG ZRT.-nél került elhelyezésre készpénzben a 213/1996. (XII. 23.) sz. Kormányrendeletben meghatározott vagyoni biztosíték összege. Szerződés szám: 191/2010/001. A vagyoni biztosíték az utazáskor szükséghelyzetbe került utasok érdekében teendő intézkedések (pl. hazaszállítás) és a kényszerű tartózkodás költségeinek fedezésére, valamint az előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére nyújt fedezetet. [213/1996. (XII. 23.) Korm. R.]
Irodánk az utazási vállalkozások 2013/1996(XII.23.) Kormányrendelet szerinti kezesi biztosításának tárgyában az Utazók hazaszállítására és kényszerű tartózkodás költségeinek fedezésrée szolgáló kezesi biztosítását az EUB Biztosítónál (1132 Bp. Váci út 36-88) kötötte meg a 31157-KE-01/2019 számú szerződésben.
 
13. Felügyeleti szerv
BFKH Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-Felügyeleti Osztály
Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., Postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf:919
 
Utazásszervező adatai: Grand Tours GmbH, egyes szálláshelyeknél közreműködve az FTI Touristik, TUI Deutschland, Gruber Reisen EU-s Touroperátorokkal.
 
Képanyag felhasználás a fenti touroperatorok engedélyével és készletéből.
 
Utazásközvetítő irodánk Magyarországon:
Név: Grand Tours Kft. cím: H-7621 Pécs, Király u. 5. Tel.: +36 72 211-213, 211-533
Fax: +36 72 213-996. e-mail: grand@t-online.hu, weboldal: www.grand-tours.hu
MKEH eng. szám: R-0462/92/99.
Cégjegyzékszám: Bm-i Cégbíróság 02-09-060395
Bankkapcsolat: Sberbank Magyarország Zrt. Pécsi Fiókja
14100017-10671649-01000007
Adószám: 10547597-2-02. Közösségi adószám: HU 10547597
BIC: MAVOHUHB
Forint IBAN: HU04 1410 0017 1067 1649 0100 0007
Euro IBAN: HU30 1410 0017 1067 1648 0100 0008

Tisztelt Érdeklődő!


Honlapunkon egyes ajánlatainknál jelenleg az árak csak euróban jelennek meg, kollégáink dolgoznak a hiba javításán.

Az aktuális forintos árakról érdeklődjön e-mailben, telefonon vagy személyesen irodáinknál.


Megértésüket köszönjük!

Tovább az oldalra >