Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Adatvédelmi nyilatkozat

A www.grand-tours.hu weboldal üzemeltetője a Grand Tours Kft. (Székhely: H-7621 Pécs, Király u. 5., Engedélyszám: R-0462/92/99). A weboldal használata közben szükséges személyes jellegű – azonosításra alkalmas – adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. Törvény). A weboldal tartalmazhat linkeket, amik átvezethetnek olyan, egyéb szolgáltató weboldalára, ahol ez a nyilatkozat/gyakorlat nem érvényes.
A Grand Tours Kft. adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-119232/2017
 
Az adatkezelés jogalapja és időtartama
A Grand Tours Kft. személyes adatokat az Utas vagy képviselője hozzájárulása, ill. jogszabály előírása alapján kezel. Az Utas vagy képviselője hozzájárulásán alapuló adatkezelés az adatkezelési cél megvalósulásáig áll fenn, időtartama az adatkezelés céljától függő, de maximálisan a Grand Tours Kft. és az Utas vagy képviselője közötti jogviszony megszűnését követő 10. év vége.
A Grand Tours Kft. részéről személyes adat kezelhető akkor is, ha az Utas vagy képviselője hozzájárulásának beszerzése lehetetlen, vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése miatt szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
 
Az adatgyűjtés és feldolgozás célja
Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és ez által a cél elérésére alkalmas. Az Utas vagy képviselője az Adatkezelővel kötött szerződésben, vagy web alapú regisztráció kapcsán hozzájárulást ad mindazon adatai kezeléséhez, amelyek az utazási szerződés létrejöttéhez, és a szerződésben foglalt szolgáltatások végrehajtásához szükségesek. Amennyiben az adat kezelése nélkül a regisztráció/szerződés nem teljesíthető, a hozzájárulás hiányában a regisztráció/szerződés nem valósul meg. A regisztráció elfogadásával az Utas vagy képviselője hozzájárul az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatkezelésekhez.
A Grand Tours Kft. esetében a jelen tájékoztatójának hatálya alá tartozó adatkezelések az alábbi célokat szolgál(hat)ják:
  1. az Ügyfél tájékoztatási céllal történő regisztrálása
  2. az Ügyféllel történő szerződés kötése
  3. az Ügyfél panaszainak, bejelentéseinek, igényeinek kezelése, ezek nyilvántartása, kivizsgálá    sa
  4. az Ügyféllel kapcsolatos jogviszonyból származó igények érvényesítése
  5. az Ügyfél informálása a Grand Tours Kft. kínálatáról
Adatállományok kezelése
Az Adatkezelő az elektronikus és a papíralapú nyilvántartásokat egységes elvek alapján, a nyilvántartások adathordozóinak különbözőségéből adódó jellemzők figyelembe vételével kezeli. A jelen tájékoztató szerinti elvek és kötelezettségek az elektronikus és a papíralapú nyilvántartás esetében egyaránt érvényesülnek.
A Grand Tours Kft. a regisztráció során rendelkezésre bocsátott alábbi adatokat kezeli:
  • vezeték- és keresztnév, nem
  • levelezési cím
  • e-mail cím, telefonszám
  • születési idő
  • útiokmány-adatok (melyek az utazáshoz szükségesek)
Az Utas vagy képviselője személyes adatainak átadása harmadik fél számára
Az Adatkezelő az Utas vagy képviselője adatait csak abban az esetben továbbítja harmadik fél számára, hogyha az az utazás megvalósulásához szükséges. A Grand Tours Kft. munkatársai, partnerei és szolgáltatói titoktartási kötelezettséggel tartoznak az Adatkezelő felé. Adattovábbítás a hatósági hivatalok felé csak a törvényi előírások keretében történhet. Az Egyesült Államok vámhatósága törvényileg kötelezi az összes légitársaságot, hogy a repülési és foglalási adatokat a rendelkezésükre bocsássák. Ezeket az információkat az Egyesült Államok vámhatósága kizárólag biztonsági okokból használhatja fel.
 
Ajánlataink és szolgáltatásaink információiról
A Grand Tours Kft. Ügyfeleit folyamatosan szeretné informálni kínálatáról, amihez az Utas vagy képviselője személyes adatait is felhasználja. Így kerül kipostázásra évente kétszer a Grand Tours Kft. aktuális katalógusa. Amennyiben az Utas vagy képviselője nem élne ezzel a lehetőséggel, a szolgáltatást lemondhatja. Az adatkezelés időtartama: a Grand Tours Kft. az Utas vagy képviselője hozzájárulásának visszavonásáig kezeli azok adatait.
 
Az Ügyfelek jogai
A Grand Tours Kft. Ügyfeleinek jogában áll a róluk tárolt adatokat megismerni és megkapni kérelem benyújtásával, ingyenesen. Amennyiben a tárolt adatok helytelenek, úgy azokat az Utas vagy képviselője kérésére az Adatkezelő kijavítja.
Az Ügyfelek a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérhetik a személyes adataik törlését.
 
Adatvédelem, adatbiztonság
A Grand Tours  Kft. megtette a szükséges technikai és szervezeti intézkedéseket, hogy az Utas vagy képviselője által az Adatkezelő részére bocsátott személyes adatokat eltűnés, megsemmisülés, manipuláció és jogosulatlan hozzáférés ellen megvédje.
 
Adatvédelmi nyilatkozat
A Grand Tours Kft. felelősséget vállal a fentiekben meghatározott adatvédelmi pontok pontos betartására.
 
Jogorvoslat
Ön jogorvoslati igényével, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az alábbi elérhetőségeken:
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu
Az Utas az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén keresetet nyújthat be a lakóhelye vagy a Grand Tours székhelye szerint illetékes törvényszékhez.